Contract

A
Semnezi contractul

Contractul nostru electronic se completează în mai puțin de 1 minut. Scroll în jos pentru a începe.

B
Îți trimitem factura

Vei primi factura prin email. Dacă o achiți în aceeași zi, ai un discount de 10% din partea noastră.

C
Ne apucăm de treabă

Îți trimitem o listă cu întrebări și documentația necesară pentru a începe lucrul imediat.


CONTRACT PUBLICITATE


Încheiat între SC MIKE ZARR ADS SRL, cu sediul în Str. Cuza Voda, Nr. 1-3, Buzau, județul Buzău, înregistrată la registrul comerțului sub numărul J10/590/2016, având cod fiscal RO36146865, cu cont deschis în ING BANK respectiv RO18INGB0000999905971228 și în Banca Transilvania respectiv RO66BTRLRONCRT0456689601, deținători ai site-urilor www.websiteromania.ro, www.zarr.ro și www.msgraphix.ro, în calitate de Prestator reprezentată prin Isabela Florian

și


 1. în calitate de Beneficiar.


  Termenul de execuție pentru serviciul în cauză este de 14 zile calendaristice.
  Beneficiarul poate achita 50% din valoarea contractului și 50% la finalul acestuia.
  Achitarea integrală a contractului la început atrage un discount de 10%, negociat înaintea semnării contractului.


  OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR


  Prestatorul se obligă:
  a. Să creeze conținut original, materiale calitative, la termenele stabilite și în condiții corespunzătoare.
  b. Să nu aducă prejudicii brandului beneficiarului.
  c. Să transmită beneficiarului toate fișierele, materialele, textele, parolele și conturile după onorarea integrală a contractului.
  d. Să finalizeze serviciile în termenul stabilit.
  e. Să obțină de la furnizorii săi acordul pentru expunere și folosință a materialelor livrate, cum ar fi fotografii, software-uri și altele.

  Beneficiarul se obligă:
  a. Să pună la dispoziția prestatorului informațiile de bază ce necesită a fi prelucrate.
  b. Să prezinte prestatorului cerințele sale de publicitate.
  c. Să-și dea acordul în cel mai scurt timp pentru proiectul prezentat de prestator.
  d. Să pună la dispoziția prestatorului conturi și parole necesare administrării website-ului.
  e. Să achite obligațiile la termen. Întârzierile de peste 30 de zile vor atrage penalități în valoare de 1% pe zi din valoarea totală a contractului.
  Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, a informațiilor și documentelor pe care le vor deține ca urmare a executării clauzelor prezentului contract.


Prezentul contract de servicii publicitare reprezintă un contract cu S.C. MIKE ZARR ADS S.R.L. Orice comandă confirmată de client, prin semnătura electronică oferită și prin apăsarea butonului “Confirm Comanda”, reprezintă o acceptare din partea Benefciarului a ofertei MIKE ZARR ADS în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Selectarea opțiunii “Confirm Comanda” reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă.

fancy
ASISTENȚĂ TELEFONICĂ

Isabela - 0767 552 077

Suna acum!